Dvorci na napuhavanje

Trenutno vam nudimo različite modele dvoraca na napuhavanje, namijenjenih djeci od 3 do 15 godina starosti. Dvorci na napuhavanje su rađeni od 0.55 cm debelog platna tako da se u njima istovremeno može igrati više djece.


Dvorac 01

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 35€.

- mogućnost najma na području Zagreba i Rijeke

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4 x 4,8 x 3,35 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01
Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01
Dvorac na napuhavanje - model 01 Dvorac na napuhavanje - model 01

Dvorac 02

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 40€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,3 x 5,1 x 4,5 m

- dimenzija paketa: 0,9 x 0,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02
Dvorac na napuhavanje - model 02 Dvorac na napuhavanje - model 02

Dvorac 04

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 4,7 x 4 x 3,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 04 Dvorac na napuhavanje - model 04
Dvorac na napuhavanje - model 04 Dvorac na napuhavanje - model 04

Dvorac 05

-cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 40€.

- mogućnost najma na području Zagreba i Rijeke.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 3,3 x 5 x 2,4 m

- dimenzija paketa: 1,55 x 0,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 05 Dvorac na napuhavanje - model 05
Dvorac na napuhavanje - model 05 Dvorac na napuhavanje - model 05
Dvorac na napuhavanje - model 05 Dvorac na napuhavanje - model 05

dvorac 06

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 40€.

- mogućnost najma na području Zagreba i Rijeke.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,2 x 4,7 x 2,95 m

- dimenzija paketa: 1,4 x 0,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 06 Dvorac na napuhavanje - model 06
Dvorac na napuhavanje - model 06 Dvorac na napuhavanje - model 06
Dvorac na napuhavanje - model 06 Dvorac na napuhavanje - model 06

dvorac 07

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 4,7 x 4 x 3,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 07 Dvorac na napuhavanje - model 07
Dvorac na napuhavanje - model 07 Dvorac na napuhavanje - model 07

dvorac 08

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 55€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 4 x 5 x 4 m

- dimenzija paketa: 1 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 08 Dvorac na napuhavanje - model 08
Dvorac na napuhavanje - model 08 Dvorac na napuhavanje - model 08

dvorac 09

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,2 x 5,2 x 3 m

Dvorac na napuhavanje - model 09 Dvorac na napuhavanje - model 09
Dvorac na napuhavanje - model 09 Dvorac na napuhavanje - model 09

dvorac 10

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,2 x 5 x 4,3 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 10 Dvorac na napuhavanje - model 10
Dvorac na napuhavanje - model 10 Dvorac na napuhavanje - model 10
Dvorac na napuhavanje - model 10 Dvorac na napuhavanje - model 10

dvorac 11

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba i Pirovca.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 3,8 x 5 x 2,4 m

- dimenzija paketa: 1,4 x 0,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 11 Dvorac na napuhavanje - model 11
Dvorac na napuhavanje - model 11 Dvorac na napuhavanje - model 11
Dvorac na napuhavanje - model 11 Dvorac na napuhavanje - model 11

dvorac 12

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 55€.

- mogućnost najma na području Zagreba

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,1 x 5,5 x 2,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 12 Dvorac na napuhavanje - model 12
Dvorac na napuhavanje - model 12 Dvorac na napuhavanje - model 12

dvorac 13

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 5,1 x 4,1 x 4 m

- dimenzija paketa: 1 x 0,7 m

Dvorac na napuhavanje - model 13 Dvorac na napuhavanje - model 13
Dvorac na napuhavanje - model 13 Dvorac na napuhavanje - model 13

dvorac 14

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 40€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,2 x 3,9 x 3,1 m

- dimenzija paketa: 1,4 x 0,7 m

Dvorac na napuhavanje - model 14 Dvorac na napuhavanje - model 14
Dvorac na napuhavanje - model 14 Dvorac na napuhavanje - model 14
Dvorac na napuhavanje - model 14 Dvorac na napuhavanje - model 14

dvorac 15

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,9 x 5,9 x 3,4 m

Dvorac na napuhavanje - model 15 Dvorac na napuhavanje - model 15
Dvorac na napuhavanje - model 15 Dvorac na napuhavanje - model 15

dvorac 17

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 60€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 5 x 4,5 x 3,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 17 Dvorac na napuhavanje - model 17
Dvorac na napuhavanje - model 17 Dvorac na napuhavanje - model 17

dvorac 18

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,9 x 5,1 x 3,45 m

- dimenzija paketa: 1,5 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 18 Dvorac na napuhavanje - model 18
Dvorac na napuhavanje - model 18 Dvorac na napuhavanje - model 18
Dvorac na napuhavanje - model 18 Dvorac na napuhavanje - model 18

dvorac 19

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 55€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 3,8 x 5,1 x 4,2 m

- dimenzija paketa: 1 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 19 Dvorac na napuhavanje - model 19
Dvorac na napuhavanje - model 19 Dvorac na napuhavanje - model 19

dvorac 20

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 5 x 4 x 2,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 20 Dvorac na napuhavanje - model 20
Dvorac na napuhavanje - model 20 Dvorac na napuhavanje - model 20

dvorac 22

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 3,9 x 4,5 x 4,10m

Dvorac na napuhavanje - model 22 Dvorac na napuhavanje - model 22
Dvorac na napuhavanje - model 22 Dvorac na napuhavanje - model 22

dvorac 24

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,7 x 5 x 3,9 m

Dvorac na napuhavanje - model 24 Dvorac na napuhavanje - model 24
Dvorac na napuhavanje - model 24 Dvorac na napuhavanje - model 24

Dvorac 25

- cijena najma na cijeli dan kod samo preuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 60€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 6,45m x 6,15m x 4,5m

- dimenzije paketa: 1,5m x 1m (težina oko 100kg)

Dvorac na napuhavanje - model 25 Dvorac na napuhavanje - model 25
Dvorac na napuhavanje - model 25 Dvorac na napuhavanje - model 25
Dvorac na napuhavanje - model 25 Dvorac na napuhavanje - model 25

dvorac 26

DVORAC S BAZENOM

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba i Rijeke.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 3 x 5,9 x 3,15 m

- dimenzija paketa: 1 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 26 Dvorac na napuhavanje - model 26
Dvorac na napuhavanje - model 26

dvorac 27

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 5,1 x 4 x 3 m

- dimenzija paketa: 1,2 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 27 Dvorac na napuhavanje - model 27
Dvorac na napuhavanje - model 27 Dvorac na napuhavanje - model 27

dvorac 28

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 2,9 x 5 x 3 m

- dimenzija paketa: 1,2 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 28 Dvorac na napuhavanje - model 28
Dvorac na napuhavanje - model 28 Dvorac na napuhavanje - model 28

dvorac 29

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 3 x 6 x 3,5 m

- dimenzija paketa: 1,2 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 29 Dvorac na napuhavanje - model 29
Dvorac na napuhavanje - model 29 Dvorac na napuhavanje - model 29

dvorac 30

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 4,7 x 4 x 3,8 m

- dimenzija paketa: 1,2 x 0,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 30 Dvorac na napuhavanje - model 30
Dvorac na napuhavanje - model 30 Dvorac na napuhavanje - model 30

dvorac 32

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 4,7 x 4 x 4 m

Dvorac na napuhavanje - model 32 Dvorac na napuhavanje - model 32
Dvorac na napuhavanje - model 32 Dvorac na napuhavanje - model 32

dvorac 33

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,7 x 4 x 3 m

Dvorac na napuhavanje - model 33 Dvorac na napuhavanje - model 33
Dvorac na napuhavanje - model 33 Dvorac na napuhavanje - model 33

dvorac 34

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4,5 x 4 x 2,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 34 Dvorac na napuhavanje - model 34
Dvorac na napuhavanje - model 34 Dvorac na napuhavanje - model 34

dvorac 35

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 3,7 x 5,9 x 2,6 m

Dvorac na napuhavanje - model 35 Dvorac na napuhavanje - model 35
Dvorac na napuhavanje - model 35 Dvorac na napuhavanje - model 35

dvorac 37

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 45€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 3,5 x 4,4 x 1,8 m

Dvorac na napuhavanje - model 37 Dvorac na napuhavanje - model 37
Dvorac na napuhavanje - model 37 Dvorac na napuhavanje - model 37

dvorac 38

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci svih uzrasta

- dimenzije: 8 x 3 x 2,3 m

Dvorac na napuhavanje - model 38 Dvorac na napuhavanje - model 38
Dvorac na napuhavanje - model 38 Dvorac na napuhavanje - model 38

dvorac 39

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 50€.

- mogućnost najma na području Zagreba.

- model je namijenjen djeci do 8 godina starosti

- dimenzije: 4 x 5,5 x 3,5 m

Dvorac na napuhavanje - model 39 Dvorac na napuhavanje - model 39
Dvorac na napuhavanje - model 39 Dvorac na napuhavanje - model 39

dvorac 41

- cijena najma na cijeli dan kod samopreuzimanja s lokacije Zagreb iznosi 55€.

- mogućnost najma na području Zagreba

- model je namijenjen djeci do 11 godina starosti

- dimenzije: 4,9 x 5 x 3,4 m

Dvorac na napuhavanje - model 41 Dvorac na napuhavanje - model 41
Dvorac na napuhavanje - model 41 Dvorac na napuhavanje - model 41

Kako do nas